SOUTĚŽE RSHb Čechy Východ
2.Národní HbLKrajská HbLMČR starších žákůPřebor mladších žákůPřípravkyMinipřípravkyŽeny

            

HOKEJBALOVÉ MS 2017

 

TURNAJE RSHB ČECHY VÝCHOD
ADRESA RSHB ČECHY VÝCHOD

Adresa RSHb Sídlo RSHb /kancelář:

RSHb Čechy Východ
K Vinici 1901
530 02  Pardubice

číslo účtu:
2200190661/2010

IČO: 22769111

 

Otevírací doba registračních pracovišť:

Pardubice (kancelář RSHb)

červen - červenec = zavřeno

Odloučené pracoviště:

Verměřovice č.p. 100

vždy po telefonické domluvě

(Eva Králová, tel. 773 781 140)

 

ADMINISTRACE SOUPISEK

Administrace soupisek
 

POJIŠTĚNÍ ČLENŮ ČMSHB

Pojištění členů ČMSHb

ARCHÍV SOUTĚŽÍ
ČTENÍ DOKUMENTŮ PDF

Logo Acrobat

Nemůžete číst dokumenty ve formátu PDF? V tom případě Vám chybí nainstalovaný Acrobat Reader. Program je zdarma a po nainstalování Vám tuto chybu odstraní. Stáhnout si jej můžete ZDE!

POČÍTADLO PŘÍSTUPŮ
TITULNÍ STRANA » Valná hromada regionu 2017
MS 2017 PARDUBICE

MS 2017 - vstupenky

HLEDEJ V ARCHIVU
ilustrační foto (foto: www.google.cz)

Valná hromada regionu 2017

VV RSHb ČV | 17.03.2017 20:00:06 | 446x

Valná hromada Regionálního svazu hokejbalu pro Pardubický a Královehradecký kraj roku 2017 je za dveřmi.

Vážení zástupci klubů,


jménem Regionálního výboru RSHb ČECHY VÝCHOD si Vás dovoluji pozvat na řádnou Valnou hromadu klubů územně spadajících do Pardubického a Královéhradeckého kraje, která se koná


ve středu 22. března 2017 od 18:00 hodin v Pardubicích – ul. K Vinici 1901, 2. patro (sídlo RSHb), zasedací místnost č. 6


PROGRAM:


  1. Zahájení, schválení Jednacího řádu, schválení programu VH, volba pracovního  předsednictva, volba mandátové a návrhové komise
  2. Schválení volebního řádu a volba volební komise
  3. Kontrola plnění usnesení VH RSHb 2016
  4. Výroční zpráva o činnosti RSHb za rok 2016
  5. Zpráva o hospodaření RSHb za rok 2016
  6. Zpráva Kontrolní komise RSHb za 2016
  7. Diskuse delegátů k předneseným zprávám
  8. Zpráva mandátové komise
  9. Volba členů Kontrolní komise RSHb
10. Volba delegátů pro Valnou hromadu ČMSHb 2017
11. Zpráva volební komise
12. Rozpočet RSHb pro rok 2017
13. Usnesení VH RSHb
14. Závěr


Součástí pozvánky je rovněž propočet delegátů s hlasem rozhodujícím za jednotlivé kluby dle klíče schváleného Výkonným výborem RSHb dne 8.3.2017. Kluby bez delegáta s hlasem rozhodujícím se mají právo zúčastnit valné hromady jako delegáti s hlasem poradním.

 

Delegátům s platným delegačním lístkem bude ze strany RSHb poskytnut příspěvek na dopravu dle obsazenosti vozidel (1,-Kč/osobu/km).


Prezence delegátů pro Valnou hromadu bude probíhat od 17:30 hod. Delegát bez klubem potvrzeného delegačního lístku nemá na VH právo hlasu rozhodujícího (čl. 2 odst. 10 Jednací řád VH).

Patrik Ticháček
předseda RSHb ČECHY VÝCHOD

1) Rozdělení mandátů pro VH RSHb 2017
2) Jednací řád VH RSHb 2017 (návrh)
3) Volební řád VH RSHb 2017 (návrh)
4) Usnesení VH RSHb 2016
5) Přehled plnění rozpočtu RSHb pro rok 2016
6) Návrh rozpočtu RSHb pro rok 2017
7) Výroční zpráva o činnosti RSHb za rok 2016
8) Delegační lístek pro VH RSHb 2017